Inženýrství

Inženýring

EngineerSpolečnost VALERIA spol. s r. o. vypracovává a nabízí hotová řešení pro automatizaci výrobních a technologických procesů v těchto průmyslových oblastech:

  • Elektroenergetika
  • Hutnictví, těžební a zpracovatelský průmysl
  • Jaderný průmysl
  • Ropný a plynárenský průmysl
  • Automatizace budov, bytového a komunálního hospodářství

Jedním z navrhovaných řešení je automatizace výroby, která zahrnuje celou řadu opatření, včetně instalace sestavy progresivních a moderních systémů řízení veškerých výrobních procesů v jakémkoli výrobním průmyslu (ASŘ*, MES**). Tyto systémy výrazně napomáhají optimalizaci, přesnému plánování a kontrole výroby, což značně přispívá ke zvýšení rentability podniku ve všech fázích jeho činnosti (počínaje přijetím a zpracováním objednávky přes výrobu produkce až po její expedici zákazníkovi).

Pro optimalizaci, efektivní řízení a správu podnikových aktiv (EAM ***) naše společnost vytváří a nabízí partnerům speciální kontrolní a řídicí systémy a rovněž modernizaci stávajících systémů. Pro rozvoj podniku je neméně významné speciální flexibilní řešení pro automatizaci, řízení a kontrolu optav, údržby a diagnostických prací. Řešení, které nabízí naše společnost je založeno na hodnocení a analýze technického stavu veškerých výrobních prostředků, včetně analýzy možných rizik.

Systém řízení, regulace a kontroly

Main BuildingPro zvýšení efektivity provozu celého podniku, provázání všech výrobních úseků a procesů, je nutný nepřetržitý monitoring a kontrola všech výrobních pracovišť. Za tímto účelem byly vyvinuty systémy průběžného řízení na základě systémů ASODŘ – automatizovaného systému operativního dispečerského řízení. Tyto systémy přispívají ke shromáždění a analýze veškerých údajů a informací dispečerem a jejich následném ukládání do řídicí jednotky, což umožňuje operativně reagovat na jakékoliv změny, plánovat a vytvářet prognózy do budoucna a efektivně se vyhnout možným rizikům pro podnik jako celek.

V dnešní době je pro každý podnik nesmírně důležité provozovat veškeré činnosti a výrobní procesy v energeticky úsporném režimu, což je poměrně obtížné, protože průmyslové procesy zpravidla technologicky souvisí s vysokou spotřebou elektrické energie. Aby se zabránilo nadměrné spotřebě elektrické energie a snížila se stávající spotřeba, jsou vyvinuta a implementována inovativní řešení pro automatizaci systémů řízení a kontroly dodávek elektrické energie (ASŘE) pro veškeré procesy. Komplexní automatizované řízení veškerých objektů a zdrojů dodávek elektrické energie přispívá k významnému snižování spotřeby elektrické energie a jejímu optimalizovanému plánování pro budoucí energetickou účinnost výroby.

Production HallSystémy ASTEE (Automatizovaný systém technické evidence elektrické energie) napomáhají technicky evidovat veškeré potřebné zdroje energie pomocí automatických systémů kontroly a racionálního rozdělení všech zdrojů energie v závislosti na spotřebě v každém jednotlivém výrobním úseku. Dodatečná řešení modernizace pomáhají zajistit přerozdělení procesů ze základní výroby na pomocnou, což vede k podstatným úsporám a snižuje měrné náklady.

Při správném vedení účetnictví a skladového hospodářství se rovněž dá podstatně optimalizovat výroba a kontrolovat celkově oběh dokladů, čemuž napomáhají automatizované programy pro technickou dokumentaci (daňová evidence, administrace, řízení a kontrola přístupu).

Automatizace technologických procesů

Pro automatizaci technologických procesů jsou na patřičné úrovni vyvinuty jednotlivé komponenty ASŘTP (automatizovaného systému řízení technologických procesů), ze kterých se skládá celý automatizovaný systém. Především k tomuto účelu jsou vytvořeny programové a technické komplexní systémy (PTK), odpovídající platným normám v Rusku a mezinárodním standardům.

Pro podporu veškerých komplexních řešení pro automatizaci a optimalizaci provozu v hutnictví, těžebním a zpracovatelském průmyslu se používá moderní programové vybavení, přičemž implementace je doprovázena průběžnou aktualizací s přihlédnutím k měnícím se požadavkům, provozním podmínkám a novému softwaru, který se objevuje na trhu.

  • * ACS – Automatic Control Systems
  • ** MES – Manufacturing Execution System
  • *** EAM – Enterprise Asset Management
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!