Výroba

Výroba

Jedním ze základních směrů VALERIA spol. s r. o. je montáž rozváděčových skříní pro řízení automatizovaných procesů. Montáž se provádí výrobními kapacitami partnerských společností v souladu s českými normami ČSN ISO 9001:2000 a 14 001:2004.

Production Hall

Dle zákona č. 174/1968 Sb. „O státním odborném dozoru pro dodávky vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V pro jaderné elektrárny“ a z bezpečnostních důvodů veškeré konstrukce prochází zkouškami na odolnost rozváděčů proti zkratovým proudům, působení EMC, seismické namáhání, obloukovému zkratu, požáru v rozváděčovém zařízení atd.

Rovněž kromě shody se státními technickými požadavky (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.), byly veškeré dodávky podrobeny nezávislému posudku v akreditovaných zkušebních laboratořích, což potvrzuje vysokou kvalitu a spolehlivost výrobků.

Všechny rozváděčové skříně mají standardní velikost, navíc jsou vyrobeny s možností instalace levostranného či pravostranného otevírání, což je univerzální z hlediska použití v různých odvětvích průmyslu. Kromě toho počítá konstrukce rozváděče s možností instalace signalizace (světelné a zvukové) a také instalace přístrojů pro měření různých hodnot.

Main Building

Pro instalaci rozváděčových zařízení v prostorách se značnou prašností, zvýšenou vlhkostí, s vysokými či nízkými teplotami jsou vyvinuty speciální konstrukce, vyhovující náročným provozním podmínkám. Nehledě na to, že jejich instalace vyžaduje zvýšené náklady a větší prostor, je toto opatření nezbytné pro zachování bezpečnosti provozu celého podniku.

V souladu se současnými trendy je komunikace mezi všemi systémy realizována pomocí centrálního ovládacího pultu a veškerá získaná data jsou analyzována pomocí speciálních zařízení. Použití těchto rozváděcích zařízení, vybavených řídicími systémy, je určeno v první řadě k regulaci kontroly a řízení menších celků a automatizovaných linek.

Production Hall 2

Zvláštní pozornost věnuje společnost montáži speciálních rozváděcích zařízení určených k řízení složitých strojů, které se používají v oblasti těžkého, lehkého či potravinářského průmyslu. Tyto rozváděcí konstrukce mají tu charakteristickou zvláštnost, že je možné použít je nejen jako vestavěná zařízení ve výrobních celcích, ale i jako samostatné výkonné prvky. Tato rozváděcí zařízení se vyznačují značnou odolností, velkou spolehlivostí a dlouhou životností.

Jsou vybavena všemi potřebnými pro provoz komponentami, přístroji a systémy PLC (od Schneider Electric, Siemens, Allen-Bradley Mitsubishi nebo ABB). Analýza, kontrola a regulace strojů se provádí pomocí speciálního panelu (touch /view), který umožňuje řídit veškeré funkce stroje v jakékoliv fázi. Kromě toho umožňují získávat přesné a ostré vyobrazení jakéhokoliv procesu, a to nejen na operátorském stanovišti, ale i na centrální řídicí jednotce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!